Anti eksplosionsinstallationer

Eksplosionsbeskyttelse er en eksplosionsforebyggelse, der er en af de vigtigste opgaver på områder truet af en sådan eksplosion. I planen om korrekt forebyggelse af antændelse eller ild bør der udarbejdes en god sikkerhedsmetode mod eksplosion. Disse løsninger vil primært blive brugt i hele områder, der er fri for brand i den frie løsning.

Samtidig vil de diskuterede systemer være nyttige, hvor der er eksplosive støv i sektoren. Sikkerhedsplanen forud for eksplosion præsenterer hovedsagelig den faktor, der undertrykker eksplosionen. Denne proces består primært i at genkende eksplosionsfasen. Brug derefter en foranstaltning, hvis formål er at fjerne eksplosionen i en kompakt enhed. Som følge heraf gentager eksplosionen sig ikke og er også undertrykt efter tænding. Alt køber det, ilden bevæger sig ikke. Den diskuterede metode er en drink blandt de mest universelle metoder til eksplosionsbeskyttelse, og hvordan det vil opnå beskyttelse mod dens virkninger. Det reducerer eksplosionens ender. Et øjeblik er sådanne elementer som cylindre med slukningsmidler, tryksensorer, optiske sensorer, støvsensorer og kontrolpaneler forbundet. Det andet trin er at lette eksplosionen. Denne proces består primært i udledning af eksplosionens virkninger uden for den beskyttede enhed. Som et resultat vender trykket inde i enheden tilbage til et hyppigt niveau. Aflæsningssystemerne omfatter dekompressionspaneler, klapper med selvlukkende enhed og & nbsp; flameless relieving systemer. Det afsluttende trin i førstartsbeskyttelsessystemet er eksplosionens afkobling. Det er et hold, der afbryder eksplosionen. Hovedformålet er at lukke rørledninger eller kanaler. Hvorfor? Først og fremmest, fordi de to tidligere metoder udelukkende fjerner virkningerne af ild. Imidlertid kan nogle restvirkninger af eksplosionen komme igennem rørene og kanalerne, som kan føre til sekundære eksplosioner, også mere skadelige i resultaterne. Derfor, og shut-off systemet klager over planen om at forhindre de allerede nævnte sekundære eksplosioner. For eksempel er de cylindre med slukningselement, spærreventiler, lukkeportventiler, eksplosionsafskæringssystemer, vigtige flapper og lignende.