Skynde ydmygelser

Vivese Senso Duo Shampoo

Brand er en særlig ødelæggende kraft. Når han finder stoffer, der er modtagelige for brænding på den nærmeste mulighed, underkastes han dem en perfekt ødelæggelse. Uplanlagt forbrændingsproces kan få næsten alle materialer, der er kendt for os - faste stoffer, væsker og gasser. I afhængighed af det brændte middel til at undertrykke brande, adopteres forskellige slukningsmetoder. Det mest interessante er naturligvis vand. Selvom det ikke kan bruges under alle omstændigheder. Også skum eller pulvere anvendes ofte i brande.Det er mindre attraktivt at anbefale damp til at smøre ilden og berolige dens information. Den mindre popularitet af damp skyldes, at det kun må binde sig i lukkede rum og kun for at slukke for bestemte brande. Damp, som brandslukningsmetode, er ikke tilladt, for eksempel at slukke brændende skove. Det definerer ikke, at du ikke kan tage det, mens du slukker brændende træ. Damp er en effektiv løsning, blandt andet ved brande på steder, der tørrer træ, men størrelsen af disse indstillinger må ikke overstige 500 kvadratmeter.Dampdæmpningsprocessen består i at betjene den under tryk i området brand. Som følge heraf fortyndes udtyndingen af brændbare gasser i sin region, ligesom iltkoncentrationen, der igen forhindrer dens udvikling, og efter et par minutter går ilden ud. Dampen er ikke kun forbundet med slukning af brande af faste genstande, men også væsker og gasser. Og i nuværende tilfælde skal ilden kun spredes i et lukket område. I det åbne område mister vanddamp sin effektivitet som brandslibemiddel.